ویسمن آداک تجارت
 تلفن : ۴۴۸۱۹۸۲۷-۰۲۱   |   En


خدمات پس از فروش

ویسمن معتقد است، ارتباط کارفرما و شرکت پس از تحویل کالا پایان نمی یابد بلکه این نقطه، نقطه ی آغاز ارتباطی دو سویه و پایدار است. ارتباطی که در آن شرکت با تامین خدمات پس از فروش به عنوان یک وظیفه، سعی در تکمیل فرآیندخرید و گام نهادن در مسیر رضایت مشتری را دارد.
ویسمن بر خلاف دیگر رقبا، تامین خدمات پس از فروش را نه تنها وظیفه خویش می داند بلکه این امر را نشانه ی اعتماد مشتری به خود تلقی می کند. و برای حفظ این سرمایه گران بها، تمام تلاش خود را به عرصه ی عمل می آورد. عرصه ای که به دلیل ارائه ی خدماتی نه چندان مطمئن، چندی است که دچار تزلزل شده است.
ویسمن با درک این مهم و در راستای رسالت خویش، گام های محکم و استواری در این راه نهاده تا کارفرمایان با خیالی آسوده از تامین خدمات پس از فروش، کالاها و تجهیزات مورد نیاز خویش را فراهم آورند.